BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Rekrutacja

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019


Od 19 marca 2018 r. będą przyjmowane wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019.
Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci trzyletnie, czteroletnie i pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Dzieci sześcioletnie (tj. ur. w 2012 r.), na wniosek rodziców, mogą rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci w wieku 3-5 lat (tj. urodzone w 2015 - 2013r.) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będą przyjmowane wyłącznie dzieci pięcioletnie i sześcioletnie (za wyjątkiem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2, do których będą przyjmowane także dzieci młodsze).

Przedszkola Miejskie i Szkoły Podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice, przyjmują również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Postępowanie rekrutacyjne do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, wzorem lat ubiegłych, będzie prowadzone za pomocą systemu elektronicznego.

Dla rodziców będzie dostępna od 19 marca strona internetowa.

Będą tam również zamieszczone wzory deklaracji i oświadczeń, które mogą być wykorzystane w procesie rekrutacji. Ponadto wnioski, zasady rekrutacji, oświadczenia zamieszczamy poniżej.

 

                                                                                                                                                                                                     Jerzy Miśkiewicz
                                                                                                                                                                             Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

Zasady rekrutacji 2018/2019

Nabór_do_przedszkoli_i_oddziałów_przedszkolnych_w_szkołach_podstawowych 2018/2019

Rekrutacja do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2018/2019

Oświadczenie_rodzica_o_zatrudnieniu-1.odt

Oświadczenie_rodzica_wielodzietnego-1.odt

Oświadczenie_o_uczęszczaniu_rodzeństwa.odt

Oświadczenie_samotnego_rodzica-1.odt

Wniosek o przujecie kandydata do publicznego przedszkola, oddzialu przedszkolnego przy szkole podstawowej 2018/2019

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 2018/2019

 

 

  

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Przedszkole Miejskie nr 14 im. Jana Brzechwy
ul. Graniczna 10
27-200 Starachowice
Telefon: 41 274 85 80
e-mail: info@pm14.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept