BlockAdBlock

Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.

Grafika z dziećmi trzymającymi transparent z napisem: Znamy swoje prawa i obowiązki

Dla rodziców

„Kodeks przedszkolaka”
Przedszkola Miejskiego nr 14
Im. Jana Brzechwy w Starachowicach
 
Przedszkolak ma prawo:
Prosić o to, czego chce, ale nie wymagać tego.
Mieć i wyrażać swoje zdanie.
Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole.
Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo.
Bawić się.
Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować.
Do indywidualnego tempa procesu rozwojowego.
Popełniać błędy i zmieniać zdanie.
Odnosić sukcesy.
Do swojej prywatności, samotności.
Do nienaruszalności cielesnej.
Do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje.
Do jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione.
Do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego.
Znać swoje prawa i korzystać z nich.
Z prawami idą w parze obowiązki na miarę możliwości dziecka przedszkolnego. Dziecko musi zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na braniu od innych, ale także na dawaniu czegoś od siebie drugiej osobie.

Przedszkolak ma obowiązek:
Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, stosować normy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych.
Dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów.
Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie, respektować polecenia nauczyciela.
Utrzymywać porządek wokół siebie.
Dbać o swój wygląd.
Starać się wywiązywać z przyjętych obowiązków.
Pomagać młodszym i słabszym kolegom.
Przyjaźnie odnosić się do przyrody.
Szanować godność i wolność drugiego człowieka.
Informować nauczyciela o problemach.

Author: Agata Maciąg
agata.maciag@starachowice.eu

Szybki kontakt:

Przedszkole Miejskie nr 14 im. Jana Brzechwy
ul. Graniczna 10
27-200 Starachowice
Telefon: 41 274 85 80
e-mail: info@pm14.pl

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Accept